Fysisk person frias i tingsrätten från misstänkt marknadsmissbruk

A har handlat med aktier i Sagax Pref på ett sätt som Finansinspektionen bedömde kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien. A har medgett att han genomfört affären men motsatte sig FI:s yrkande om sanktionsavgift. Tingsrätten avslog Finansinspektionens yrkande om sanktionsavgift.

Laddar sidan