Handelsbanken får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Västsvensk Logistik

Svenska Handelsbanken AB har på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat aktier i bolaget Västsvensk Logistik. Handelsbankens transaktioner den 17 januari 2022 kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Handelsbanken har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Laddar sidan