Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Selectimmune Pharma

AA har handlat med aktier i bolaget Selectimmune Pharma AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

AA har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.