Erik Thedéen: Kryptotillgångar i dag och i framtiden

”I grund och botten handlar detta om energieffektivisering. Energi är en bristvara och därför lägger samhället stora resurser på att effektivisera energianvändningen inom alla sektorer. Samma diskussion måste vi kunna ha om kryptotillgångar.”

Det sa Finansinspektionens (FI) generaldirektör Erik Thedéen när han i går pratade om utvecklingen av kryptotillgångar på ett seminarium anordnat av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

  • Datum: 2021-12-13
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Kryptotillgångar, på gott eller ont? Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)