Resultat

2023

FI startar utredning av Klaria Pharma Holding

FI ska utreda om Klaria Pharma Holding AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering och offentliggörande av insiderinformation.

2022

FI undersöker Anoto Group

FI ska undersöka om Anoto Group har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.

FI undersöker Svensk värdepappersservice

FI ska undersöka hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att det tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning.