Resultat

2023

FI undersöker Nasdaq

FI ska undersöka om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI beträffande misstänkta insidertransaktioner.

FI undersöker AIFM Capital

Finansinspektionen ska undersöka AIFM Capitals förvaltningsverksamhet, dels den internt organiserade förvaltningen, dels bolagets hantering av utlagd förvaltning. Undersökningen omfattar även bolagets hantering av fondbestämmelser samt dokumentation avseende fonderna, såsom informationsbroschyrer, faktablad och årsberättelser.

FI undersöker Spotlight Stock Market

Finansinspektionen ska undersöka Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.

FI undersöker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

FI ska undersöka om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2021.

FI undersöker Garantum Fondkommission

FI ska undersöka hur Garantum Fondkommission säkerställer att de tar tillvara konsumenters intressen när de erbjuder investeringsrådgivning.

FI startar utredning av Aegirbio

Finansinspektionen ska utreda om Aegirbio AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

FI startar utredning av Klaria Pharma Holding

FI ska utreda om Klaria Pharma Holding AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering och offentliggörande av insiderinformation.

2022

FI undersöker Anoto Group

FI ska undersöka om Anoto Group har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.