Resultat

2021

FI-tillsyn 23: Erfarenheter från penningtvättsrapporteringen

Finansinspektionen har analyserat den rapportering som de företag som står under FI:s tillsyn är skyldiga att lämna till myndigheten varje år. FI kan konstatera att förbättringar har skett över de fyra år som rapporteringen har funnits, men att det fortfarande finns områden som kräver ökat fokus.

2019

FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Under 2019 har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

2018

FI-tillsyn 1: Erfarenheter från penningtvättstillsynen 2016–2017

FI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt arbete mot penningtvätt. Men mer behöver göras.

2017

Finansiering av terrorism

FI har låtit ta fram en rapport om finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak 2013–2016.

2016

Finansiering av terrorism

Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism.

Upplägg med osanna fakturor

FI har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten gjort en rapport om olika sätt att tvätta pengar genom upplägg med osanna fakturor, en metod som döljer stora brottsvinster i det finansiella systemet.

2013

Nationell rapport om penningtvätt lämnad till regeringen

I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för penningtvätt i Sverige till regeringen.

Penningtvätt och finansiering av terrorism: En bättre riskhantering

Många företag gör inte tillräckligt för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta visar Finansinspektionen (FI) i en ny rapport.

2008

Säkrare sms-lån efter undersökning av FI (2008:1)

Sms-låneföretagen är skyldiga att identifiera sina kunder. Eftersom företagen utlovar lån på mycket kort tid har FI undersökt deras rutiner. Företagen uppger nu att de förbättrat rutinerna för att säkerställa att det är rätt person och att det inte är penningtvätt.

2007

Många banker har brister i rutiner mot penningtvätt (2007:21)

De svenska bankerna brister i efterlevnaden av EU-gemensamma regler som syftar till att spåra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan försvåra utredningsarbetet för de europeiska polismyndigheterna. Anledningen tycks vara bristande kunskap om reglerna, och brister i systemstöd. De svenska bankerna tar emot många betalningar från utländska banker som inte heller de uppfyller kraven.