FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka risken för penningtvätt har FI identifierat ett antal områden där riskerna bedöms som särskilt stora och som vi kommer att ha ett extra fokus på under året.

För att FI:s tillsyn ska vara så effektiv som möjligt riktar vi våra resurser dit riskerna är som störst och där vi kan göra som mest nytta. Tillsynen inom penningtvätt är ett högt prioriterat område under 2024 och i dag släpper FI en rapport där vi redogör för vilka risker som kommer att prioriteras inom detta område.

– Vi ställer höga krav på finanssektorn och arbetar för att se till att företagen gör vad de ska för att skydda sig från att utnyttjas av kriminella. Det är en förutsättning för en hållbar samhällsekonomi, säger Erik Blommé, avdelningschef för Penningtvättstillsyn på FI.

Vi bedömer att vissa sektorer är särskilt sårbara. Till exempel delar av fintech-branschen, företag som handlar med kryptotillgångar, mindre och mellanstora banker och verksamheter som hanterar mycket kontanter. Vi har även identifierat vissa större risker som finns inom flera sektorer, till exempel användandet av företag som brottsverktyg, den ökande risken för finansiering av terrorism och brister när det gäller att följa internationella sanktioner.

Presstjänst
(Ej sms)