FFFS 2017:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2018-01-03 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

Finansinspektionen gör ändringar med anledning av Mifid 2, samt för att anpassa föreskrifterna till Mifir och till ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. Föreskriftsändringarna innebär bland annat att bestämmelserna om information efter handel, om undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra information före och efter handel, samt om systematiska internhandlare upphävs. Ändringarna innebär även att nya krav införs när det gäller vad som ska bifogas till en ansökan om tillstånd.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr. 2017:5

Dokument