FFFS 2022:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2022-03-08 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

FI ändrar tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre ska gälla för leverantörer av datarapporteringstjänster. Bestämmelser om ledningsprövning för leverantörer av datarapporteringstjänster finns numera i förordningen (2014/600) om marknader för finansiella instrument (Mifir). Föreskrifterna har ändrats för att undvika dubbelreglering.

Ändringarna träder i kraft den 8 mars 2022. ändr. 2022:2

Dokument