Spar- och låneföreningar

En spar- och låneförening (sparkassa) är en ekonomisk förening som: 

  • vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer som medlemmar
  • till medlemmar bara antar personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets och att denna krets anges i stadgarna
  • tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag
  • har till ändamål att bara med sådana medel som avses i punkten närmast ovan tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna.

Den lag som reglerar spar- och låneföreningars verksamhet är lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Lagen upphörde att gälla den 1 januari 2021 och endast spar- och låneföreningar som var registrerade innan lagen upphörde får fortsätta att bedriva inlåningsverksamhet. Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst 50 000 kronor per konsument.

Inlåningsföretag står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar bland annat lämpligheten hos ägare och ledning.

Avgift

FI tar årligen ut en tillsynsavgift på 25 000 kronor för registrerade inlåningsföretag.

Övrig information

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer


Senast granskad: 2023-11-22