Styrning och verksamhetsstöd

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  • samordning av verksamhetsplanering och uppföljning
  • ekonomi
  • myndighetens arbete med kompetensförsörjning
  • diarium/registratur
  • finansiell data från företag under tillsyn
  • säkerhetsfrågor och beredskap för konventionella kriser

Susanna Grufman är verksamhetsområdeschef för Styrning och verksamhetsstöd och biträdande generaldirektör.

Senast granskad: 2019-12-18
Laddar sidan