Administration

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  • samordning av verksamhetsplanering och uppföljning
  • drift och underhåll av it
  • ekonomi
  • diarium/registratur
  • finansiell data från företag under tillsyn
  • säkerhetsfrågor och beredskap för konventionella kriser

Tove Friberg är verksamhetsområdeschef för Administration.

Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan