Bank

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  • tillsyn av banker och kreditföretag
  • tillsyn av konsumentskyddsfrågor inom kreditområdet
  • tillståndsärenden och modellprövningar
  • regelgivning och sanktionsprövningar
  • regelverksutveckling inom bankområdet, nationellt och internationellt
  • kapital- och redovisningsfrågor
  • analys, t.ex. av likviditetsrisk, marknadsrisk, kreditrisk och operativa risker.

Per Nordkvist är tf verksamhetsområdeschef Bank.

Senast granskad: 2023-05-02