Bank

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  •  Tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag
  • Tillståndsärenden och modellprövningar
  • Regelgivning och sanktionsprövningar
  • Regelverksutveckling inom bankområdet, nationellt och internationellt
  • Kapital- och redovisningsfrågor inom bankområdet
  • Analys, t.ex. av likviditetsrisk, marknadsrisk, kreditrisk och operativa risker
  • Tillsynen över penningtvättfrågor i företag under FI:s tillsyn.

Martin Noréus är verksamhetsområdeschef Bank.

Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan