Styrelse

FI leds av en styrelse med ansvar för myndighetens verksamhet. Styrelsen beslutar i principiella frågor och i frågor som i övrigt är av större vikt, exempelvis nya regler, sanktioner och planering av FI:s verksamhet.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Finansinspektionens styrelse består av:

  • Sven-Erik Österberg, ordförande, landshövding
  • Maria Bredberg Pettersson, vice ordförande
  • Charlotte Zackari f.d. chefsjurist Tullverket 
  • Peter Englund, professor
  • Stefan Nyström, avdelningschef Naturvårdsverket
  • Susanna Grufman, biträdande generaldirektör för FI
Senast granskad: 2023-03-31