Marknader

Verksamhetsområdet ansvarar för:
  • tillsyn av värdepappersmarknaden, värdepappersbolag, fondbolag och finansiella infrastrukturbolag
  • tillsyn av konsumentskyddsfrågor inom ovanstående områden
  • tillståndsärenden
  • regelgivning och sanktionsprövningar
  • regelverksutveckling inom marknadsområdet, nationellt och internationellt
  • analys av värdepappersmarknadens funktionssätt och risker
  • rättsliga frågor som bland annat rör finansiella infrastrukturföretag samt handel och clearing på värdepappersmarknaden.

Malin Omberg är verksamhetsområdeschef för Marknader.

Senast granskad: 2019-12-18
Laddar sidan