Generaldirektör

Erik Thedéen är generaldirektör för FI sedan den 21 oktober 2015. Han är även ledamot i Esmas förvaltningsstyrelse och vice ordförande i Ioscos europeiska regionkommitté. Erik är också ledamot i Arbetsförmedlingens styrelse och i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Erik Thedéen har tidigare varit vd för KPA Pension, statssekreterare på finansdepartementet, vd för Stockholmsbörsen, strateg på Brummer & Partners, vice riksgäldsdirektör, ränteanalytiker på JP Bank och handlare/analytiker på Riksbanken.

Erik Thedéen är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan