Ledningsgrupp

FI:s ledningsgrupp består av generaldirektör, biträdande generaldirektör, rådgivare, stabschefer och verksamhetsområdeschefer.

 
 
  
Erik Thedéen,
generaldirektör

Susanna Grufman, biträdande generaldirektör och chef Marknader
Henrik Braconier, chefsekonom
 
 
 
Mats Eklund,
chef It

Kati Hedberg,
t f chef Styrning och verksamhetsstöd
Åsa Larson,
chef Försäkring
 
 
Eric Leijonram,
chefsjurist och chef för staben Juridik

Karolina Lirón Källåker
hr-chef 
Karin Lundberg,
chef Bank
 
 
 
Annika Zervens, kommunikationschef
 
Senast granskad: 2022-01-05
Laddar sidan