Ledningsgrupp

FI:s ledningsgrupp består av generaldirektör, biträdande generaldirektör, rådgivare, stabschefer och verksamhetsområdeschefer.

 
 
  
Erik Thedéen,
generaldirektör

Henrik Braconier, chefsekonom
Susanna Grufman, biträdande generaldirektör och chef Styrning och verksamhetsstöd

 
 
 
Lars Hörngren,
senior rådgivare till generaldirektören

Åsa Larson,
chef Försäkring
Erik Leijonram,
chefsjurist  och chef för staben Juridik
 
 
 
Karin Lundberg,
chef Bank

Malin Omberg,
chef Marknader
Mats Eklund,
chef It
 
 
 
Annika Zervens, kommunikationschef
Senast granskad: 2022-01-05
Laddar sidan