Ledningsgrupp

FI:s ledningsgrupp består av vikarierande generaldirektör, rådgivare, stabschefer och verksamhetsområdeschefer.

Daniel Barr,
generaldirektör

Susanna Grufman,
biträdande generaldirektör, chef Marknader

Henrik Braconier, chefsekonom, chef för staben Ekonomisk analys
 
 
Eric Leijonram,
chefsjurist, chef för staben Juridik

Malin Alpen,
chef Betalningar

Mats Eklund,
chef It
Jacob Henriksson,
chef Styrning och verksamhetsstöd

Åsa Larson,
chef Försäkring
Per Nordkvist,
tf chef Bank


Therese Östling Waller,
hr-chef

 Annika Zervens,
kommunikationschef
Senast granskad: 2023-05-24