Försäkring

Verksamhetsområdet ansvarar för:
  • tillsyn
  • tillståndsärenden
  • sanktionsprövningar
  • regelgivning och
  • redovisningsfrågor

när det gäller försäkringsföretag.

Verksamhetsområdet ansvarar även för viss tillsyn över pensionsstiftelser.

Åsa Larson är verksamhetsområdeschef  för Försäkring.

Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan