Generaldirektör

Daniel Barr är generaldirektör på Finansinspektionen.

Daniel Barr började på Finansinspektionen mars 2023. Dessförinnan var han generaldirektör på Pensionsmyndigheten från 2018. Han har tidigare arbetat bland annat som bankstödschef på Riksgälden och som tillförordnad avdelningschef på Riksbanken. Daniel Barr har också medverkat i flera utredningar på finansmarknadsområdet, bland annat som expert i Finanskriskommittén.

Daniel Barr har en fil. lic. i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

 


Senast granskad: 2023-03-20