FI avslutar undersökning av My Change Scandinavia

FI har undersökt hur valutaväxlaren My Change Scandinavia efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom. Undersökningen resulterade i ett ingripande.

Slutdatum: 2023-05-24

Företaget som undersökts

My Change Scandinavia AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

I såväl den nationella som den överstatliga riskbedömningen har valutaväxling bedömts utgöra en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.1

Valutaväxling i den form som nu undersökts är begränsad till växling av fysiska sedlar och mynt i en valuta till fysiska sedlar och mynt i en annan. Den sammantagna risken med dessa verksamheter bedöms vara hög.

Undersökningen av My Change Scandinavia AB ingår i en temaundersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Undersökningen är avgränsad till att omfatta bolagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen resulterade i ett ingripande, se länk nedan.


Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021, s. 50 ff och Report from the commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Brussels, 26.6.2017 COM(2017) 340 final, s. 6