Förslag om nya regler för referensvärden

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till tekniska standarder kopplade till förordningen om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (”benchmarkförordningen”).

Förslaget finns på Esmas webbplats tillsammans med instruktioner om hur man svarar och vilka specifika frågor som myndigheten framför allt vill få in synpunkter på.

Synpunkter på förslaget lämnas på Esmas webbplats, senast den 2 december 2016.

Laddar sidan