Ny release av verktyg för XBRL-rapportering till FI

Den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa planerar en slutlig release av verktyget Tool for Undertakings (T4U) i oktober 2016.

Målet är att stödja företagens inrapportering under Solvens 2 under helåret 2016 samt att ge företagen tid att hitta alternativa lösningar. Eiopa kommer att sluta stödja Tools for Undertakings från och med juli 2017.

Laddar sidan