FI:s prioriterade områden 2021

Gör bankerna ordentliga kreditprövningar när kunder tar konsumtionslån? Jobbar mindre banker och betaltjänstföretag tillräckligt bra för att motverka penningtvätt? Och vilka risker innebär coronapandemin för framtiden? Det är tre områden som Finansinspektionen (FI) kommer att granska särskilt under 2021.

FI är en myndighet med ett stort uppdrag. För att sätta in resurserna där de gör som mest nytta analyserar vi därför var de största riskerna inom respektive område finns och riktar insatserna dit. Det kallas riskbaserad tillsyn. Nu presenterar vi vilka områden vi kommer att granska särskilt noga under 2021.

I år kommer stort fokus riktas på konsumentskyddet. Det gäller konsumtions-lån där vi kommer att granska fler långivare för att se om de gör ordentliga kreditprövningar. FI kommer också att fokusera på rådgivning och försäljning av finansiella produkter, både värdepapper och försäkringar, och granska att företagen gör det som är bäst för kunden, och inte utgår från det som de själva tjänar mest pengar på.

Inom penningtvättsområdet ser FI att kriminella söker nya vägar för att tvätta sina pengar i takt med att de stora bankerna skärpt sitt arbete. Därför kommer vi att granska om mindre banker och betaltjänstföretag arbetar tillräckligt metodiskt och strukturerat för att motverka penningtvätt. I detta arbete kommer FI ha stor nytta av det nära samarbete med polisen som startades under 2020.

Coronapandemin kommer fortsatt påverka FI:s arbete under 2021. Genom stora åtgärder från regeringen och myndigheter har pandemins skadeverkningar på samhällsekonomin begränsats, men FI kommer noga följa hur det finansiella systemet påverkas på sikt och sätta in åtgärder där det krävs för att minska framtida risker. FI kommer bland annat granska hur företagsobligationsmarknaden fungerar och att fonderna som investerar i företagsobligationer ska bli bättre på att hantera sina likviditetsrisker.

FI kommer också att granska hur de finansiella företagen mäter och rapporter klimatrelaterade risker. Och granska hur företagen som sköter den finansiella infrastrukturen för betalningar hanterar riskerna när kritisk verksamhet läggs ut på andra aktörer, så kallad utkontraktering.

Läs mer


Presstjänst
(Ej sms)