Start för digitala ansökningar första kvartalet 2023

Från någon gång i februari eller mars 2023 kommer det att bli möjligt att börja ansöka om tillstånd från FI via en ny digital e-tjänst. Först ut är ledningsprövningar och ägarledningsprövningar. Senare kommer systemet breddas till fler slag av ansökningar.

Som FI tidigare berättat tidigare pågår arbete för att digitalisera ansökningsprocessen på Finansinspektionen – både för den som ansöker och för de medarbetare hos oss som handlägger ansökningarna.

Förhoppningen har varit att kunna ta systemet i bruk under hösten 2022. Nu står det klart att lanseringen i stället blir under det första kvartalet 2023.

Mer information närmare lanseringen

Systemet är i princip färdigt. Det som återstår, och som ska göras i början av nästa år, är slutliga tester för att verifiera att allt kommer att fungera när det sätts i produktion.

Vi kommer att återkomma när vi har ett exakt datum för när tjänsten blir tillgänglig. Då kommer vi också att lämna mer information om vad man behöver veta för att använda den. Hur man redan nu kan förbereda sig genom att registrera sig i FI:s behörighetssystem finns beskrivet i den nyhet om systemet som vi publicerade tidigare i år (se länk nedan).

Flera fördelar

E-tjänsten kommer bland att innebära att det blir möjligt att få en tydlig överblick över pågående ansökningar hos FI. Kommunikationen mellan FI och företagen kommer också att ske på ett säkrare sätt samtidigt som automatiska kontroller hjälper till att säkerställa att ansökan blir komplett.