FI ger Finans 24/7 Sverige en varning

2024-01-31 | Nyheter Sanktioner Bank

FI varnar Finans 24/7 Sverige för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.

Finans 24/7 Sverige AB har sedan den 12 oktober 2022 tillstånd att driva finansieringsrörelse. Den 12 oktober 2023, ett år efter att tillståndet tilldelats, hade bolaget ännu inte påbörjat sin verksamhet. Enligt lagen ska därför FI återkalla tillståndet, om det inte är tillräckligt att meddela bolaget en varning.

Med hänsyn till den relativt korta tiden av inaktivitet och att bolaget har kommit in med en trovärdig plan för en snar lansering av den tillståndspliktiga verksamheten meddelar FI en varning.