Fysisk person frias från misstänkt marknadsmissbruk i tingsrätten

A har handlat med aktier i Xintela AB på ett sätt som Finansinspektionen bedömde kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien. A har medgett att han genomfört affären men motsatte sig FI:s yrkande om sanktionsavgift. Tingsrätten avslog Finansinspektionens yrkande om sanktionsavgift.

Publicerad 2021-06-02

Överklagande till hovrätten

FInansinspektionen överklagade tingsrättens dom till hovrätten.

Hovrättens dom

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. A får ersättning av allmänna medel för sina rättegångskostnader.