Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA har handlat aktier i bolaget Dignitana AB och genom köp av små volymer aktier påverkat kursen i höjande riktning, för att därefter sälja större volymer. Tingsrätten skriver att handeln får anses ha gett falska eller vilseledande signaler om priset på aktien.

Laddar sidan