Fysisk person får sanktionsavgift för insiderhandel i Azelio

AA ska betala en sanktionsavgift på 150 000 kronor för att ha överträtt förbudet mot insiderhandel. AA har för annans räkning sålt aktier i Azelio AB trots att AA har haft insiderinformation om bolaget. AA har därför överträtt förbudet mot insiderhandel i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Laddar sidan