Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Agtira

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA har handlat aktier i Agtira AB trots att AA har haft insiderinformation om Agtira AB:s förestående försäljningar av fastigheter till AAs privata bolag samt om tecknandet av hyresavtal. AA har därför överträtt förbudet mot insiderhandel i marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att AA ska betala en sanktionsavgift på 300 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att AA har överträtt förbudet mot insiderhandel i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att AA ska betala en sanktionsavgift på 300 000 kr.