Resultat

2022

2021

2019

2018

2017

2016

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

FI:s författningar (FFFS) - Övriga verksamheter inom bank

Här finns gällande föreskrifter och allmänna råd som berör inlåningsföretag, konsumentkreditinstitut, spar- och låneföreningar, valutaväxlare och annan finansiell verksamhet.

FI:s författningar (FFFS) - Övriga verksamheter inom bank

Här finns gällande föreskrifter och allmänna råd som berör inlåningsföretag, konsumentkreditinstitut, spar- och låneföreningar, valutaväxlare och annan finansiell verksamhet.