Resultat

2024

Varning för Diamond Capitals

FI varnar för Diamond Capitals, som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet.

Bedragare erbjuder oväntade och lockande utbetalningar

När många kämpar med sin privatekonomi passar bedragarna på att locka med oväntade utbetalningar. ”Tiodubbla din investering på en månad” eller ”Ta del av ditt arv”, så kan det låta när bedragare kontaktar dig i sociala medier, mejl eller över telefon. De kan också påstå att du har frysta bitcoin eller andra kryptotillgångar registrerade på din mejladress. Och har du en gång råkat ut för en bedragare är risken stor att de kontaktar dig igen. Detta är några av de iakttagelser vi gör i vår första rapport om investeringsbedrägerier 2024.

Varning för ”The CF Global Trading”

FI varnar för "The CF Global Trading", som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. "The CF Global Trading" står inte under vår tillsyn, och ska inte förväxlas med det brittiska företaget CF Global Trading (utan artikeln "The").

Varning för Swisscap

FI varnar för Swisscap som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Swisscap står inte under vår tillsyn.

Barn utsätts för bedrägerier i populära spel

Allt fler barn och unga blir bedragna på pengar i de mest populära onlinespelen. Det kan handla om allt från några hundra kronor till upp emot tusentals kronor. FI, Internetstiftelsen och Polisen vill nu uppmärksamma föräldrar på riskerna med bedrägerier riktade mot barn i populära spel såsom Roblox och Counter Strike.

Barn luras på pengar i spel

Många barn och unga spelar på nätet. Onlinespel som Roblox, Minecraft och Fortnite har blivit enormt populära. I spelen kan barnen spela och chatta med varandra – men barn kan också bli lurade på pengar. Som förälder behöver du därför prata med ditt barn om riskerna med spel.

Varning för Nordix Chain

FI varnar för Nordix Chain som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Nordix Chain står inte under vår tillsyn.

Bedragare påstår sig arbeta för Finansinspektionen

Just nu kontaktar bedragare konsumenter och påstår sig arbeta för Finansinspektionen, i syfte att lura till sig pengar. Vi vill uppmana till vaksamhet mot dessa bedragare.

Varning för LyxMont

Finansinspektionen varnar för LyxMont som erbjuder handel med värdepapper. LyxMont existerar inte enligt FI:s efterforskningar. LyxMont har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn.

Varning för WFM International

Finansinspektionen varnar för WFM International som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. WFM International står inte under vår tillsyn.

Varning för TradeVision365

Finansinspektionen varnar för TradeVision365 som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. TradeVision365 står inte under vår tillsyn.

Varning för Nordic CT

Finansinspektionen varnar för Nordic CT som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Nordic CT står inte under vår tillsyn.

Varning för risker med investeringstips på sociala medier

Allt fler hushåll möts av investeringstips i sociala medier och många kan lockas av att hitta sätt att snabbt bli rik. Men de råd, tips och rekommendationer som ges kan vara i ett helt annat syfte än välvilja.

Bedragare utnyttjar lågkonjunkturen till falska investeringar

Trots att ekonomin saktar in går investeringsbedrägerierna fortsatt på högvarv. Under 2023 varnade Finansinspektionen för 3285 företag och webbplatser. Den som blir lurad förlorar allt från några tusen upp till miljontals kronor. Det visar vår rapport om investeringsbedrägerier 2023.

2023

Varning för Swesolution

Finansinspektionen varnar för Swesolution som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Swesolution står inte under vår tillsyn.

Varning för Swe-Csm

Finansinspektionen har fått kännedom om att personer som säger sig representera Swe-Csm erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

Varning för Elevated Markets

Finansinspektionen varnar för Elevated Markets som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Elevated Markets står inte under vår tillsyn.

Bedragare lockar med bitcoin

Det har blivit allt vanligare att bedragare kontaktar konsumenter via mejl och påstår att de har kryptovalutor registrerade på personens mejladress. Konsumenter utlovas att de ska kunna få loss pengarna mot en avgift. Det visar Finansinspektionens genomgång av investeringsbedrägerier under årets tredje kvartal.

Bedragare påstår sig arbeta för Finansinspektionen

Just nu kontaktar bedragare konsumenter och påstår sig vara från FI, i syfte att lura till sig pengar. Vi vill uppmana till vaksamhet mot dessa bedragare.

Varning för Giltig Finanser

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Giltig Finanser erbjuder finansiella tjänster till konsumenter.