Resultat

2023

Konsumentskyddsrapport 2023

FI:s högst prioriterade risker inom konsumentskyddsarbetet för 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och investeringsbedrägerier.

Avtal mellan långivare och förmedlare kan leda till sämre kreditprövningar

Avtal som tecknas mellan företag som ger konsumtionslån och företag som förmedlar dem har visat sig innehålla villkor som förhindrar långivarna att kontakta kunden. Det gör att långivare i dessa fall hindras från att hämta in ytterligare information som är nödvändig för en ordentlig kreditprövning. Det är ett av flera problem på marknaden för låneförmedling som Finansinspektionen (FI) har upptäckt och som presenteras i en analys i årets konsumentskyddsrapport.

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-17 | Bolån Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra FI:s möjligheter att fullgöra våra uppdrag inom såväl makro- och mikrotillsyn som konsumentskydd.

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016.

EU-kommissionen: harmonisering av insolvensrätten

Finansinspektionen har inga synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Förändringar i företagets ledning?

Använd vår nya e-tjänst Ansök för ansökningar om ledningsprövning och ägarledningsprövning. En fördel är att du kommer att få snabbare beslut. Och de uppgifter du lämnar i ansökningarna är bättre skyddade.

FATF:s uttalande februari 2023

Den 24 februari 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapport: Kontroll över finansiella företags utlagda verksamhet

För att få en bättre kontroll över de finansiella företagens utlagda verksamhet behöver reglerna bli tydligare och mer enhetliga. FI bedömer att Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2554 om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Dora-förordningen) kommer att innebära en tydlig kvalitetshöjning när det gäller de krav som ställs på de finansiella företagens kontroll över utkontrakterad verksamhet. Kraven ger också tillsynsmyndigheterna bättre verktyg.