Resultat

2024

FI följer EU-riktlinjer för rapportering enligt Emir

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas riktlinjer för rapportering enligt EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

2023

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter.

FI följer riktlinjer för återhämtning av centrala motparter

Finansinspektionen (FI) har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa flera av Esmas riktlinjer enligt EU-förordningen om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter (CCPRRR).

2022

2021

2020

2019