FFFS 2018:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2019-01-01 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

FI gör ändringar i föreskrifterna (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Ändringarna innebär att bestämmelserna om börsernas övervakning av regelbunden finansiell information tas bort.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. ändr. 2018:19

Dokument