FFFS 2021:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

Genom ändringarna införs ett krav på att uppgifter ska lämnas om företag som ingår i en konsoliderad situation, enligt värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU), läggs till i bilagorna med anledning av att den nya förordningen. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:13

Dokument