Generaldirektör

Erik Thedéen är generaldirektör för FI sedan 21 oktober 2015. Han är också:

  • Ordförande i Ioscos arbetsgrupp för hållbar finans (Task Force on Sustainable Finance). Iosco är den internationella organisationen för värdepapperstillsyn.
  • Vice ordförande i europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
  • Ledamot i regeringens kommitté för teknologisk innovation och etik (Komet).
  • Ledamot i styrelsen för Vinnova.

Erik Thedéen har tidigare varit vd för KPA Pension, statssekreterare på finansdepartementet, vd för Stockholmsbörsen, strateg på Brummer & Partners, vice riksgäldsdirektör, ränteanalytiker på JP Bank och handlare/analytiker på Riksbanken.

Erik Thedéen är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Senast granskad: 2022-01-05
Laddar sidan