Första inrapporteringen enligt Solvens 2

Totalt 144 försäkringsföretag har rapporterat den så kallade dag 1-rapporteringen enligt Solvens 2-regelverket. Fem av dem har rapporterat solvenskapitalkrav beräknat med en intern modell.

Av dem som gjort rapporteringen är 31 livförsäkringsföretag och 113 skadeförsäkringsföretag.

FI kan konstatera att denna rapportering inneburit en utmaning för företagen. Ett 40-tal av dem har fått rapportera om en eller två gånger på grund av felaktigheter i de data som rapporterats in.

FI har också noterat att det i vissa delar verkar finnas oklarheter kring hur regelverket ska tolkas och kommer därför att under hösten publicera förtydliganden kring delar av regelverket på fi.se.

Av de försäkringsföretag som rapporterat klarar alla solvenskapitalkravet. I nedanstående tabell framgår hur solvenskvoterna fördelats i olika intervall.

SolvenskvotAndel
<1 -
1–1,5 13 %
1,5–2 26 %
2–2,5 27 %
2,5–3 14 %
>3 20 %
Laddar sidan