Intervall för Solvens 2-rapportering av inträffade skador och försäkringsbelopp för direkt försäkring

FI har tillsammans med Aktuarienämndens skadeutskott tagit fram en specificering av de beloppsintervall som försäkringsföretag ska följa vid rapportering.

Intervallen gäller inträffade skador (claims incurred) och försäkringsbelopp (sum insured) vilka rapporteras i blanketterna S.21.01 respektive S.21.03. Endast direkt försäkring ska rapporteras.

Försäkringsföretagen ska följa de fastslagna intervallen (brackets) för respektive affärsgren (LOB).

Inträffade skador ska rapporteras för affärsgrenarna 1–12 enligt bilaga I i EU-förordningen 2015/35.

Försäkringsbelopp ska rapporteras för affärsgrenarna 5, 6, 7, och 9 (OBS! alltså endast de av Eiopa obligatoriskt rapporterade) enligt bilaga I i EU-förordningen 2015/35. Försäkringsbelopp finns inte definierat i alla former av försäkringar. I de fall försäkringsbelopp saknas ska bolaget i stället göra bedömningar/approximationer av exponerat försäkringsbelopp(se hänvisning till Eiopas svar nedan).

Inträffade skador ska rapporteras per skadeår i blankett S.21.01. För försäkring där uppgifter per skadeår saknas, kan rapportering göras per teckningsår. Nollskador ska inte rapporteras.

Vilka beloppsintervall som gäller för rapporteringsvaluta i SEK framgår av dokumenten i länkarna om intervall nedan.

För vidare specificering av Eiopas svar på frågeställningar kring tolkningar av blankett S.21.01 och S.21.03 se nedan.

Laddar sidan