LEI-kod vid rapportering

Vid rapportering av transaktioner i enlighet med artikel 19 i MAR ska rapportören ange utgivarens identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442, LEI-koden.

FI har i tidigare kommunikation uttryckt en rekommendation riktad till berörda emittenter om att ansöka om en sådan kod i de fall bolaget inte har en sådan sedan tidigare.

Denna rekommendation kvarstår, men angivandet av LEI-kod utgör för närvarande inte ett krav för att kunna fullgöra rapporteringen.

Avser rapporteringen en transaktion i ett bolag som inte har en LEI-kod bör fältet för detta i rapporteringen därför lämnas blankt.

Laddar sidan