Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har nu publicerat ett utkast till förändringar i Finrep-paketet (v2.7 exposure draft) vilket också har skickats till EU-kommissionen.

IFRS 9 och rapporteringsversion 2.7 kommer att träda ikraft den 1 januari 2018 med första rapportering per referensdag 31 mars 2018.