Resultat

2020

Extra styrelsesammanträde

Vid sammanträdet behandlas förslaget att fastställa det kontracykliska buffertvärdet till 0 procent.

2019

Stabiliteten i det finansiella systemet 2020:1

Publicering av årets första stabilitetsrapport på FI:s webbplats.

FI och finansiell stabilitet

Idag publicerar Finansinspektionen (FI) en ny version av "Finansinspektionen och finansiell stabilitet" som beskriver FI:s uppdrag på stabilitetsområdet. Den ger också en övergripande beskrivning av FI:s arbetssätt för att värna den finansiella stabiliteten.

Erik Thedéen: Klimat och hållbarhet i fokus på FI

FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.

2018

Stabiliteten i det finansiella systemet 2019:1

Publicering av årets första stabilitetsrapport på FI:s webbplats.

Laddar sidan