Resultat

2023

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016.

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Förändringar i företagets ledning?

Använd vår nya e-tjänst Ansök för ansökningar om ledningsprövning och ägarledningsprövning. En fördel är att du kommer att få snabbare beslut. Och de uppgifter du lämnar i ansökningarna är bättre skyddade.

FI har beslutat om ändringar i åtta föreskrifter

Finansinspektionen har beslutat om ändringar i flera föreskrifter. Huvuddelen av ändringarna görs för att se till att även så kallade mycket stora värdepappersbolag omfattas av dem.

Finansinspektionens årsredovisning 2022

FI:s styrelse har godkänt årsredovisningen för 2022.

Ändring och ny rättelse av den delegerade förordningen 2022/1288 som kompletterar SFDR

En ändring och rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 med tekniska standarder för tillsyn som kompletterar EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) har publicerats i EU:s officiella tidning. Ändringen rör bland annat hur vissa taxonomirelaterade upplysningar ska offentliggöras.

Digital ansökan om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar öppnar 21 februari

Från och med den 21 februari blir det möjligt att ansöka om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar hos FI via en ny digital e-tjänst. Senare kommer systemet breddas till fler slag av ansökningar.

"Inget att rapportera" - exempelfiler i XBRL-format

FI publicerar här exempel på en XBRL-fil för rapportering av Uppgifter om högavlönade anställda (modul rem_he), Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (modul psd_frp) och Godkända högre kvoter (modul rem_hr_institution) som motsvarar ”inget att rapportera”. Filerna kan användas från och med referensdag 31 december 2022 till och med att moduler byts i ny DPM-version från EBA. Filerna ska lämnas in i inrapporteringssystemet Fidac.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.