Ägarledningsprövning

Ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att följande personer utses eller ändras i företaget. Förändringar i ledningen ska, i förekommande fall, registreras hos Bolagsverket.

Regeln om att informera FI gäller när följande personer utses eller ändras: 

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes eventuella ersättare.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa bland annat mot uppgifter som hämtas in från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI i vissa fall kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet. Om personen har en koppling till Sverige (t.ex. bor eller jobbar här) kan FI vid behov även hämta in uppgifter från Polismyndigheten i Sverige.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Om ett företag äger flera företag under FI:s tillsyn ska en prövning ske per företag under tillsyn.

Om det finns flera ägare till ett eller flera företag under tillsyn ska en prövning per ägare och företag under tillsyn ske.

Ansök/anmäl via e-tjänsten Ansök

Ansökningar om ledningsprövning sker i FI:s nya e-tjänst Ansök (se länk nedan). Både den person som ska skapa ansökan och de personer som ska prövas behöver först registrera sig i FI:s behörighetssystem. Personen som skapar ansökan behöver också ha behörighet att representera ett företag som ombud. Information om hur man registrerar sig och får behörighet som ombud finns under länkarna nedan.

När registreringen av personer och företag är klar kan en person som representerar företaget skapa en ansökan. Den eller de personer som ska prövas loggar sedan in och bekräftar eller fyller i de uppgifter som efterfrågas.


Vad en ansökan/anmälan bör innehålla

E-tjänsten Ansök hjälper till att se till att alla nödvändiga uppgifter kommer med. 

Avgift

En avgift på 16 800 kronor företag som prövas ska betalas till FI. Information om olika betalningssätt och liknande finns i e-tjänsten Ansök.

Avgiften gäller per ägarföretag.

Exempel 1: Om t.ex. prövning ska ske av fem ledningspersoner i ett ägarföretag (dvs. ett företag som är ägare i ett målbolag) ska en avgift betalas. Om företaget där dessa ledningspersoner sitter i är ägare till två målbolag blir det två avgifter.

Exempel 2: Om ett målbolag ägs direkt av ett ägarföretag och indirekt av tre ägarföretag blir det fyra ärenden och fyra avgifter om ändringar sker av ledningspersoner i alla fyra bolag och då även om samma personer prövas.

Om en person tillkommer eller byts ut efter att ansökan har skickats in till FI blir det ett nytt ärende med en ny avgift.

Handläggningstid

60 dagar från det att avgiften är betald och under förutsättning att ansökan/anmälan är fullständig. 


Senast granskad: 2023-10-20