Ändring av bolagsordning eller stadgar

Ett bostadskreditinstitut som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen hos FI.

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan det har godkänts av FI.

Efter att FI har godkänt bolagsordning eller stadgar ska företaget registrera den hos Bolagsverket för att den ska vara giltig.

Ansökan ska innehålla

  • företagets namn
  • tydlig information om vad som ändrats i bolagsordningen/stadgarna (ändringsmarkerad version)
  • hela den nya bolagsordningen/stadgarna
  • stämmoprotokoll där beslutet om ändring framgår
  • vid firmaändring eventuellt förhandsbesked från Bolagsverket.

I samband med ansökan ska en avgift på 10 500 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

Vid firmaändring: begär förhandsbesked från Bolagsverket.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-11-22