Ledningsprövning

Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget. Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Regeln om att informera FI gäller när följande personer utses eller ändras:

  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • en verkställande direktör eller dennes eventuella ersättare.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa bland annat mot uppgifter som hämtas in från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av utländsk medborgare tar FI i vissa fall kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet. Om personen har en koppling till Sverige (till exempel bor eller jobbar här) kan FI vid behov även hämta in uppgifter från Polismyndigheten i Sverige.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Anmälan via e-tjänsten Ansök

Ansökningar om ledningsprövning sker i FI:s nya e-tjänst Ansök (se länk nedan). Både den person som ska skapa ansökan och de personer som ska prövas behöver först registrera sig i FI:s behörighetssystem. Personen som skapar ansökan behöver också ha behörighet att representera ett företag som ombud. Information om hur man registrerar sig och får behörighet som ombud finns under länkarna nedan.

När registreringen av personer och företag är klar kan en person som representerar företaget skapa en ansökan. Den eller de personer som ska prövas loggar sedan in och bekräftar eller fyller i de uppgifter som efterfrågas.

Vad en ansökan/anmälan bör innehålla

E-tjänsten Ansök hjälper till att se till att alla nödvändiga uppgifter kommer med. Om ändringen gäller en person i ledningen för en kreditförmedlare ska handlingar bifogas som styrker att personen genomgått ett sådant kunskapstest som avses i 5 kap. 5 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter.

Avgift

I samband med ansökan/anmälan ska en avgift på 16 800 kronor betalas till FI. Information om olika betalningssätt och liknande finns i e-tjänsten Ansök. 

Avgiften gäller per företag. Det betyder att om till exempel fem ledningspersoner i samma företag ska prövas blir det en avgift. Om en person tillkommer eller byts ut efter att ansökan har skickats in till FI blir det ett nytt ärende med en ny avgift.

Handläggningstid

60 dagar från att avgiften är betald och under förutsättning att ansökan/anmälan är fullständig.


Senast granskad: 2023-11-22