Registrering av en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag

En börs eller ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform kan ansöka om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Regler om vad som krävs för sådan registrering finns i 11 kap 13 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan

Information om vad ansökan ska innehålla finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, se länk nedan.

Avgift

En avgift på 90 000 kronor tas ut för handläggningen. Avgiftens storlek regleras i 3–4 §§ förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 150 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan