Tillstånd att driva reglerad marknad

För att som börs driva en reglerad marknad krävs tillstånd enligt 12 kap. 1 § l lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan

Information om vad ansökan ska innehålla finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, se länk nedan.

Avgift

En avgift på 490 000 – 9 800 000 kronor tas ut baserad på FI:s bedömda handläggningstid. Avgiftens storlek regleras i 3–4 §§ förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 150 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI..

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer


Senast granskad: 2022-02-11