Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en central motpart

En börs eller ett värdepappersinstitut som driver en handelsplats kan begära att handelsplatsen ska få tillträde till en central motpart. En sådan begäran ska lämnas till den centrala motparten och dess behöriga myndighet, samt till FI.

Ansökan

Ansökan bör innehålla all information som krävs för en bedömning enligt artikel 35 i förordningen om marknader för finansiella instrument (EU) 600/2014, Mifir.

Avgift

En avgift på 35 000 kronor ska betalas till FI. Avgiftens storlek regleras i 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom två månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan