Ändring av bolagsordning eller stadgar

Företag som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen. Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan det har godkänts av FI. Detta framgår av 12 kap. 5 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden för börser respektive 19 kap. 6 § samma lag för clearingorganisationer.

Efter att FI har godkänt bolagsordning eller stadgarna ska företaget registrera den hos Bolagsverket för att den ska vara giltig.

Ansökan ska innehålla

  • företagets namn
  • tydlig information om vad som ändrats i bolagsordningen/stadgarna
  • hela den nya bolagsordningen/stadgarna
  • stämmoprotokoll där beslutet om ändring framgår
  • vid firmaändring eventuellt förhandsbesked från Bolagsverket.

Avgift

En avgift på 10 000 kronor ska betalas till FI. Avgiftens storlek regleras i 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Övrig information

Vid firmaändring: begär förhandsbesked från Bolagsverket.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan