Undantag från transparens före handel och tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av information om transaktioner efter handel

Transparensreglerna i förordningen om marknader för finansiella instrument (EU) 600/2014, Mifir, ger möjlighet för börser och värdepappersinstitut att ansöka om undantag från skyldigheten att offentliggöra orderinformation samt om tillstånd för att skjuta upp offentliggörandet av transaktioner.

Med införandet av direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifid 2/Mifir), har den tidigare transparensregleringen inom EU kompletterats med ett enhetligt regelverk med utökade krav som kommer att omfatta i stort sett alla finansiella instrument som handlas på en handelsplats.

Ansökans innehåll

För ansökan om undantag från skyldigheten att offentliggöra orderinformation enligt artikel 4 och 9 i Mifir, kontakta FI om vilka formulär som ska användas.

För ansökan om tillstånd för att skjuta upp offentliggörande av transaktioner enligt artikel 7, 11 och 21 i Mifir används nedanstående blankett, "Ansökan om tillstånd att skjuta upp offentliggörande av avslutsinformation och undantag från skyldigheten att offentliggöra fasta bud". Samma blankett ska användas för ansökan om undantag från skyldigheten att offentliggöra fasta bud enligt artikel 18.2 i Mifir.

För ansökan om tillstånd för att skjuta upp offentliggörande av transaktioner enligt artikel 7, 11 och 21 i Mifir används nedanstående formulär. Samma formulär ska användas för ansökan om undantag från skyldigheten att offentliggöra fasta bud enligt artikel 18.2 i Mifir.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas till FI. Avgiftens storlek regleras i 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 150 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-02-15
Laddar sidan