Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform

Ett värdepappersinstitut eller en börs kan ansöka om tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform enligt 2 kap. 1 § eller 13 kap. 12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan

Information om vad ansökan ska innehålla finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser (se länk nedan).

Avgift

För värdepappersinstitut tas en avgift på 350 0002 800 000 kronor ut för tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform, baserad på FI:s bedömda handläggningstid, alternativt på 90 000 kronor för tillstånd att driva ytterligare en. För en börs tas en avgift på 120 000 kronor ut för tillstånd att driva en handelsplattform alternativt på 90 000 kronor för tillstånd att driva ytterligare en. Avgiftens storlek regleras i 3–4 §§ förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 120 dagar för en börs och 150 dagar för ett värdepappersinstitut under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-11
Laddar sidan